ايمنی تستهای پرفشار pressure safety
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥  

ايمنی تستهای پرفشار high pressure safety

پس از قرار دادن لوله های زير زمينی يا روزمينی برای اطمينان از نداشتن نشتی واشکال فنی لوله ها توسط تستهای مختلف مورد آزمون قرار ميگيرنداز جمله اين تستها تست هايدرو تست می باشد که با توجه به فشار بالای درون لول ها خطرات وريسک بالای دارد در صنايع مختلف گاهی اوقات به دليل بی توجهی به اصول ايمنی هنگام هايدروتست حوادث ناگواری رخ داده است رد اينجا موارد ايمنی هنگام هايدروتست بررسی ميشود .نحوه انجام کار بدبن گونه می باشد که لوله های زير يا روزمينی underground piping /above ground piping  پس از انجام تمامی مراحل کار back filling (ريختن خاک روی لوله بعنوان عايق گرمايی )لوله را section بندی کرده وفشار تست را محاسبه کرده وسپس لوله را از آب پر نموده وبه فشار تست می رسانيم البته قبل از کار بايد لوله را هواگيری نمود موارد ايمنی کار عبارتند از :

۱-گرفتن مجوز شروع کار work permit از واحد ايمنی

۲-زدن ماده ضد زنگ به لوله (گاهی مواقع کارگران هنگام تماس با آب محتوی ضد زنگ دچار عوارض پوستی ميشوند که می بايست توصيه های بهداشتی لازم داده شود ضمنا از تماس اين آب با چشم خودداری شود )

۳-تميز کردن داخل لوله قبل از پر کردن توسط آب به کمک قطعاتی به نام پيک که از يک طرف لوله ارسال واز طرف ديگر آشغالها خارج ميشود وسپس پيک را تحويل ميگيرند .

۴-ارسال پيک اندازه گيری دهانه داخلی لوله برای اطمينان از سالم بودن بدنه لوله

۵-نصب تابلوهای هشدار دهنده وايمنی اطراف محل کار

۶-barricade ,barrier نمودن اطراف محل

۷-warning tape حتما اطراف محل کشيده شود .

۸-safety valve شير ايمنی حتما نصب شود

۹-مانومتر وتمامی گيج ها کاليبره شوند ومدارک نگهداری شود .

۱۰-هنگام تست از ورود افراد وپرسنل حتی بازرسان به محل جلوگيری شود .

۱۱-فشار طبق procedure وبه آرامی بالا برده شود .

۱۲-از سفت کردن پيچ ومهره ونشتی گيری هنگام کار اکيدا خودداری شود .

۱۳-به کارگران وپرسنل اطراف محل اطلاع داده شود .

۱۴-حداقل ۳ مانومتر می بايد برای کنترل فشار تعبيه شود .

۱۵-در صورت بروز هرگونه مشکلی در حين کار تا حصول شرايط ايمن کار متوقف شود .

پس از پايان کار دو سر لوله با پليت که به آن جوشکاری ميشود tack weld  زده شود .

چطور بود ؟از ديدن نظرات وراهنمايی های شما خوشحال ميشم


pwht (past weld heat treatmentايمنی در عمليات تنش زدايی جوشکاری
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥  

اين عمليات( pwht (past weld heat treatmentبعد از جوشکاری انجام ميگيرد وبرای خارج کردن تنش های داخلی که در اثر جوشکاری ايجاد شده بکار بده ميشود .معمولا اين تنش بيشتر در قطعات ضخيم ايجاد ميشود والبته استاندارد ومحدوده ضخامت برای انجام عمليات پس گرمايش روی قطعات جوشکاری شده بر حسب اين که قطعه جوشکاری لوله ويا پليت باشد فرض ميکند هم چنين بر روی هر متريالی اين محدوده فرق ميکند .روند عمليات حرارتی فوق به اين صورت است که محل جوشکاری شده وقسمتی از منطقه کنار جوش وروی فلز مبنا را با يک شيب خاصی آرام آرام گرم کرده تا درجه حرارت به ۶۰۰ درجه سانتيگراد برسد سپس به مدت معينی که آن هم به ضخامت فلز مبنا بستگی دارد نگهداری شده وسپس به ارامی سرد ميشود شيب سرد شدن تقريبا ۲۲۰ درجه سانتيگراد در يک ساعت برای يک اينچ است وشيب گرم کردن حدود ۲۰۰ درجه سانتيگراد در يک ساعت برای يک اينچ می باشد .عمليات پس گرمايش توسط دستگاه ثبات درجه انجام می گيرد و گرم کردن قطعات به وسيله المنتهای برقی که در غلافی از سراميک حفاظت ميشود انجام ميپذيرد (برای جلوگيری از هدر رفت گرما) وفاصله باندی از جوش واطراف آن تحت عمليات تنش زدايی قرار ميگيرد اگر عمليات تنش زدايی در لوله های جوشکاری شده انجام نشود تنش های ايجاد شده در داخل لوله باقی مانده واحتمال پارگی ويا خستگی زود رس برای قطعه جوشکاری شده در هنگام بهره برداری وجود دارد تنش زدايی را ميتوان به يک فرد فوق العاده عصبانی ودارای استرس تشيبه کرد که ظاهری آرام دارد ولی هر لحظه احتمال دارد که بطور ناگهانی ازکوره به در رود 

نکات ايمنی  هنگام عمليات تنش زدايی :

۱-گرفتن مجوز لازم از واحد ايمنی

۲-بررسی تمامی وسايل برقي، سيم ارت فيوز حفاظ جان، و...

۳-عدم نقص وشکستگی در سراميک والمنتهای تنش زدايی

۴-تعبيه کپسول آتش نشانی در محل وکنار دستگاه ژنراتور

۵-نصب نوار خطر ، علايم هشدار دهنده وايمنی در اطراف محل خطر برق گرفتگی-نزديک نشويد و...

۶-اطلاع دادن پرسنل وکارگران در اطراف محلی که عمليات تنش زدايی انجام می شود .

۷-آموزش تمامی پرسنل که با عمليات تنش زدايی کار ميکنند

۸-استفاده از وسايل حفاظت فردی عايق (کفش -کلاه ايمنی -دستکش عايق و...)

۹- طی کردن تمامی مراحل کار طبق رويه جاری وقوانين مربوطه

لطفا منو از نظرات خودتون مطلع کنين وپيام بذارين ممنون همه رضا