مدیریت زیان وفرهنگ ایمنی -۲
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥  

مدیریت زیان وفرهنگ ایمنی -۲

نشانه ها ومشخصات فرهنگ ایمنی مثبت :

1.   ارتباطات مفید وموثر بین سطوح مختلف سازمان (مدیران وکارکنان )

2.   یادگیری

3.   سازماندهی

4.   تمرکز روی سلامت نفرات

5.   خوشنامی

6.   بررسی منابع

7.   مشارکت کارکنان

8.   تعهد مدیریت

9.   تعادل  منطقی بین ایمنی وتولید

10.    آموزش مستمر وفراگیر

11.    محیط زیست پاک

12.    رضایتمندی شغلی

13.    جایگاه کار بر اساس شایستگی

موانع یازده گانه دستیابی به فرهنگ ایمنی مثبت:

1.   عقاید زیان بخش : برای من اتفاقی نمی افتد (به هر آنچه اطراف ماست عادت میکنیم و نه به چیزی که درست است )

2.   ترس ،عدم اعتماد واسترس :باید بین ایمنی وامنیت شغلی یکی را انتخاب کنی .

3.   فقدان مشارکت :همان قدر که مشکلی تورو تحدید نکنه کافیه به بقیه کارا کاری نداشته باش(به من چه!)

4.   ارتباطات ضعیف:عملکردهای چند گانه وروابط معکوس بین مدیر وکارکنان.

5.   عدم مداخله :موقعی که کار نا ایمن می بینیم مردد هستیم وارد عمل شویم یا خیر .

6.   گناهان گذشته :مشکلات وابهامات گذشته بین خودمان را براحتی فراموش نمی کنیم.

7.   ایمنی بعدا  :وقتی میگوییم اول ایمنی باید در همه مراحل رعایت کنی.

8.   فقدان رهبری :حرف وعمل  افراد با  هم متفاوت است .

9.   عدم شفافیت:افراد توقعات مبهم ونامناسبی از یکدیگر دارند .

10.    ما در مقابل آنها :روابط معکوس بین مدیران وکارکنان از تقابل آنها منتج میشود .(کارفرما وپیمانکار )

11.    فقدان جوابگویی : جوابگو نبودن باعث بی تفاوتی می شود


اهمیت مديريت زيان در نظام جامع HSE ( مديريت زيان loss management)
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳۸٥  

اهمیت مديريت زيان در نظام جامع  HSE    (  مديريت زيان loss management)-قسمت اول

کلمات کليدی :

مديريت- زيان- آنتروپی  فرهنگ ايمنی

چکیده :

در جهان هستی از بدو خلقت تاکنون طبق بررسی های علمی بعمل آمده بی نظمی  یا آنتروپی در حال افزایش بوده وسیستم های زنده یا غیر زنده تمایل طبیعی دارند که هر چه زودتر انرژی خود را از دست داده وبه حالت پایداری برسند پس بطور کلی طبیعت به سمت آنتروپی بیشتر در حال حرکت می باشد .

طبق قوانین ترمودینامیک می دانیم که مقدار انرژی در کل جهان ثابت بوده وانرژی فقط تغییر حالت میدهدبا تایید موارد بالا به این نتیجه خواهیم رسید که  تعداد ،شدت و احتمال  بروزحوادث رابطه مستقیم با پیشرفت دانش بشری داشته وتمایل طبیعی اجسام به پریشیدگی نیز مزید علت خواهد بود.

پس راه حل چیست ؟متوقف کردن رشد وپیشرفت بشر یا مقابله با افزایش بینظمی وحوادث در دنیا ؟یا اصلا تمام این نگرانی ها بیمورد است .؟

مطابق مدارک مستند علمی موجود  گفته های ذکر شده بالا درست بوده ونگرانی بشر درست می باشد بهترین راه بجای مبارزه با این پدیده طبیعی پذیرش آن می باشد ومی بایست تسلیم باشیم ولی سعی نماییم تا جایی که می توانیم از افزایش زیان به خود ، دیگران و طبیعت جلوگیری کردو در کنار هم باشیم(کار گروهی team work &safety  ) و مقررات وقوانین حاکم بر دنیا (سیستم های  ایمنی ،مدیریت زیان ،ایمنی  روشها و...) را شناخته جلوی زیان بیشتر  راگرفته واز انرژی موجود جهت توسعه پایدار ورفاه بیشتر  انسان  استفاده کنیم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید     هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

برای  دستیابی  به مدیریت زیان ناچاریم که انواع فرهنگ ها ( فرهنگ ایمنی)، مدیریت  وویژگی های آن  و در نهایت عوامل تاثیر گذار بر انسان ورفتار او به عنوان عامل تاثیر گذار واصلی   را بشناسیم .

تعاریف :

فرهنگ:

مجموعه ارزشها ،باورها والگوهای رفتاری مشترک بین اعضای یک گروه که در نهایت شخصیت ورویه آنها را معرفی میکند .

زیان :

هر نوع آسیب جانی ،روحی ارزشی ،زیست محیطی ومالی

 ریسک:

 ترس از زیان ویا امید به سود تعبیر میشود که در ایمنی سیستم بیشتر ترس از زیان مطرح می باشد

ایمنی :

میزان یا درجه دوری از خطر

ادامه در شماره بعدی....