مديريت زيان وفرهنگ ايمنی -ادامه
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥  

نتایج حوادث :

 در طبیعت خوبی وبدی در کنار همدیگر قرار دارند وخداوند نیز میفرماید که در دل هر بدی خوبی نیز نهفته است

1-جنبه های مثبت حادثه وزیان :

شناخت نواقص سیستمها وتغییر در برنامه های موجود ایمنی ،درس آموزی از حوادث کوچکتر وپیشگیری از بروز زیانهای بیشتر

2- جنبه های منفی زیان وحادثه :

زیان وآسیب به انسان ،مرگ ،جراحت ودرد ،بیماری ناتوانی ،خسارت به محیط زیست ، زیان به دارایی ها و....

چرا باید حوادث را بررسی کنیم :

سه علت برای بررسی زیان وحوادث در نظر گرفته میشود :

  1. جنبه انسانی واخلاقی : Moral/ethical

مهمترین دلیلی که باید در نظر داشت این است که هدف از بررسی حوادث این است که از آسیب به انسان وکرامت وی جلوگیری شودبقول سعدی :

بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار

  1. جنبه قانونیLegal

مطابق با قوانین موجود در صورت بروز کوتاهی وغفلت در انجام وظایف محوله بایستی  در مقابل قانون وعدالت پاسخگو باشیم

  1. جنبه اقتصادیFinancial

بررسی هر حادثه از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت پیدا میکند تا جلوی زیان وآسیب بیشتر  به اموال  ومحیط زیست گرفته شود .

مدیریت ریسک :

بطور کلی هدف از مدیریت  زیان وریسک کاهش زیان وضایعات واستفاده بهینه  از منابع موجود می باشد قدمهای اول مدیریت زیان برای کنترل زیان -آسیب loss control  سازگار نمودن کارکنان و سیستم می باشد .مرحله دوم اجرای مدیریت ریسک می باشد که شامل :

1.       حذف ریسک

2.       کاهش شدت ریسک

3.       محدود کردن ریسک

4.       پذیرش ریسک

5.       انتقال ریسک (بیمه )

در نهایت توسعه پایدار هدف نهایی برای مدیریت زیان می باشد که در گروپیاده سازی مراحل قبلی می باشد

 


مديريت زيان وفرهنگ ايمنی -۳
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥  

انسان وشناخت ویژگی های او:

انسان به عنوان عامل هوشمند وتعیین کننده در بروز حوادث نقش بسزایی دارد که  تحت عنوان human error یا خطای انسانی از آن یاد میشود

مبنای کلی رفتار انسان بر اساس یکی از  سه عامل زیر می باشد:

  1. دانش knowledge 

  2. مهارت (تجربه )skill  

  3. قوانین rule 

 عوامل موثر بر بروز خطای انسانی عبارتند از :

1.       عدم توجه ودقت لازمforget to carry out a simply 

2.       عدم آموزش و رویه  های کاربردی procedure and training

3.       عدم توانایی فیزیکی وذهنی fitting the task to man

4.       عدم انگیزه violation  

5.       تصمیم گیری غلط فرد

6.       خطای مدیران (95% حوادث به خطای مدیران ربط داده میشود )

7.       نگرش attitudes

لطفا نظرات ُ پیشنهادات وانتقادات خود را برای بهتر شدن وب سایت بیان بفرمایید


مديريت زيان -ادامه ۳
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥  

مدیریت management ورهبری leadership وتفاوتهای آنها :

     از منظر  مدیریت سنتی  مدیریت یعنی :انجام کار توسط دیگران واز منظر دیدگاه نوین مدیریت انجام کار با دیگران است

رهبری شکل تکامل یافته مدیریت می باشد رهبری مدیریت بر قلبهاست  در زیر به تفاوت این دو اشاره کوتاهی میشود .طبق آمار موجود 95 % حوادث ناشی از خطای مدیران می باشد

مدیریت+ رهبری

مدیریت نادرست

ابتکار نو آوری

تقلید کپی برداری

اقتدار

اجبار ودستوری

پند آموزی از حوادث

نکوهش هنگام حادثه

کار گروهی

کار فردی

قدر دانی وسپاسگزاری

تنبیه

دستورات ساده شفاف -روشن

دستورات پیچیده ومبهم

تقسیم وشرح وظایف

وظایف نامشخص

کنشی

واکنشی

رفع علت

رفع معلول