فيلم آموزش ايمنی وقوانين ايمنی safety
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦  

۱-یک فیلم بسیار جالب آموزش ایمنی .اونو از دست ندین!! برای دریافت اینجا را کلیک کن

۲-  قوانین ایمنی وارگونومی .برای دریافت اینجا را کلیک کنید .


آنالیز ایمنی شغل،کار درفضاهای بسته
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦  

۱-آنالیز ایمنی شغل JSA:Job Safety Analysis   (با تشکر از خانم مهندس محسنی برای ارسال این مطلب کاربردی)برای دریافت مقاله مذکور اینجا را کلیک نمایید .

۲- فیلم حادثه واقعی .برای دریافت اینجا را کلیک نمایید .

۳-ایمنی در فضاهای بسته confined space safety (ضمن تشکر از خانم مهندس احمدی برای ارسال  این مقاله مفید)برای دریافت اینجا را کلیک کنید .