ایمنی کار در ارتفاع
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤  
قصد دارم با توجه به ریسک بالای حوادث ناشی از کار در ارتفاع در چند نوبت آتی در باره موارد ایمنی کار در ارتفاع شامل :داربست بندی ،life line طناب نجات man basket سبد جابجایی نفر ,p.p.e کار در ارتفاع صحبت کنم