طناب نجات افقی Horizontal Lifeline System
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤