عکس:کار با تجهيزات ايمنی کامل در ارتفاع
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤