مديريت زيان -ادامه ۳
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥  

مدیریت management ورهبری leadership وتفاوتهای آنها :

     از منظر  مدیریت سنتی  مدیریت یعنی :انجام کار توسط دیگران واز منظر دیدگاه نوین مدیریت انجام کار با دیگران است

رهبری شکل تکامل یافته مدیریت می باشد رهبری مدیریت بر قلبهاست  در زیر به تفاوت این دو اشاره کوتاهی میشود .طبق آمار موجود 95 % حوادث ناشی از خطای مدیران می باشد

مدیریت+ رهبری

مدیریت نادرست

ابتکار نو آوری

تقلید کپی برداری

اقتدار

اجبار ودستوری

پند آموزی از حوادث

نکوهش هنگام حادثه

کار گروهی

کار فردی

قدر دانی وسپاسگزاری

تنبیه

دستورات ساده شفاف -روشن

دستورات پیچیده ومبهم

تقسیم وشرح وظایف

وظایف نامشخص

کنشی

واکنشی

رفع علت

رفع معلول