MSDS
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥  

تاریخچه MSDSرا میدانید ؟

گارد ساحلی آمریکا نام جلد دوم شبکه اطلاع رسانی در برابر حوادث شیمیایی را که قبلا تهیه نموده بود MSDS نامید این شبکه در برگیرنده بیش از 2000 نوع حادثه شیمیایی در اثر انتقال ذرات شیمیایی خطرناک موجود در آب است  وپیشتر این شبکه با نام CHRISمعروف شده بود.شبکه CHRIS اخیرا به کمک نرم افزار های شرکت IBM گسترش یافت وسازمانهایی نظیر OSHA ،وزارت راه وترابری DOT واتحادیه تولید کنندگان مواد شیمیایی CMA نیز اقداماتی انجام داده اند.