scafftag

Scafftag
برای این که کاربر بداند که داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید است یا خیر از scafftag استفاده میکنند که در دو نوع قرمز وسبز رنگ می باشد . جنس آن در مقابل گرما ،نور آفتاب ،رطوبت وباران مقاوم است وتوسط ماژیک های مخصوصی روی آن نوشته می شود
Green scafftag داربست از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر مشکلی نداشته باشد توسط ناظر داربست بندی به داربست آویزان می شود (در محل ورود افراد به داربست وباید کاملا مشخص باشد )
Red scafftag اگر داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید نباشد این تگ نصب میشود .کار کردن روی داربستی که red tag دارد مجاز نیست.بهتر است ابتدای محل ورود داربستی که تگ قرمز دارد با نوار خطر بسته شود .
برای انجام پیشنهادو بازرسی و ثبت نکات مهم ایمنی و ثبت نواقص و تاریخ بازدیداز قسمت پشت green tag استفاده میکنند که به رنگ زرد می باشد.
بعد شرایط بد جوی (باران ،برف ،طوفان و هرگونه تغییرات در ساختمان داربست بازرسی از تمام اجزای داربست انجام میشود و تگ مناسب آن نصب میشود .)

/ 1 نظر / 16 بازدید
اعلا ميرجمالی

با سلام و عرض ادب ضمن تشکر بابت مطالب ونوشته های علمی وخوب جسارتا توضیح شما در خصوص استفاده از تگ داربست بندی کمی ناقص می باشد تگ وهولدر مربوطه را اینجانب تولید می نمايم در صورت داشتن آدرس نمونه تقديم می گردد