نکات ایمنی در جرثقیلهای سقفیOVERHEAD CRANE SAFETY

-جرثقیلهای OVER HEAD CRANE  مانند جرثقیلهای سقفی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جرثقیلهای JIB CRANE  بازویی  که به شکل سه گوش بیشتر برای کارهای سبک و تعمیرگاهی بکار میرود .

-جرثقیلهای BOOM CRANE که شامل جرثقیلهای متحرک ،کارگاهی و... می شود

 

نکات ایمنی در جرثقیلهای سقفیOVERHEAD CRANE SAFETY :

1.        میزان بار مجاز SWL  روی بدنه حک شده باشد .

2.       مسیر حرکت برای جابجایی اجسام واضح وتعریف شده باشد .

3.      از جابجایی اجسام روی نفرات وتجهیزات حساس خودداری شود .

4.       در انتهای ریل حرکت ENDS STOP  ترمز های انتهای ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود .

5.      آلارم هشداردهنده حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود وبطوریکه صدا ومفهوم آن برای کارکنان بطور واضح شنیده ودرک شود .

6.       چراغ هشداردهنده رنگ زرد یا قرمز هنگام حرکت دستگاه روشن وخاموش شود .

7.      تمامی وسایل برقی مجهز به سیم اتصال زمین یا ارت شوند .

8.      پدینگ ضد ضربه(لاستیکی ) در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود .

9.       از تمامی تجهیزات ووسایل قبل از شروع کار بازدید شود .

10.     مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود .

11.     راه دسترسی ایمن برای تردد راننده در نظر گرفته شود .

12.    تجهیزات لازم رادیویی (بیسیم )برای راننده وریگر در صورت نیاز فراهم شود .

13.آموزش لازم به راننده وريگر (باربند ) ونفرات مربوطه قبل از کار داده شود .

       14.پانل کنترل دستگاه فقط دراختيار افراد مجاز باشد و برای جلوگيری از حوادث احتمالی حتما به قفل مجهز بوده وکليد آن در اختيار مسئول مربوطه قرار گيرد .

      ۱۵.نشانه های راهنما ی حرکت دستگاه(چپ،راست ،بالا وپايين )همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید