scaffold داربست

داربست scaffold<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مهمترین خطرات مربوط به داربست عبارتند از :

  1. سقوط از ارتفاع :زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده است .برای پیشگیری از خطرات مربوط به سقوط افراد از سیستم )PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری از سقوط فرد( استفاده شود .حفاظها وموانع ایمنیTop rail/Mid rail/Guard rail  دستگیره ونرده های بالایی ومیانی حتما نصب شوند .

  2. برخورد سر با اشیاء :برای پیشگیری از این خطر از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .در بالای محل کار تور ایمنی SAFETY NET  نصب شود .از قرنیز TOE-BOARD برای لبه های محل کار استفاده کنید .

  3. خطر برق گرفتگی :هنگام کار در ارتفاع وبالای داربست مراقب تجهیزات وخطوط انتقال برق باشید وحتما فاصله ایمن را رعایت کنید.

  4. ریزش داربست :برای پیشگیری از خطر ریزش وسقوط داربست حتما از متریال مناسب استفاده نمایید .مهار  Brace را بکار ببریدو لوله های داربست را محکم وخوب ببندید .محل استقرار داربست سفت ومحکم باشد .داربست به سازه اصلی (ساختمان،استراکچر و..)بسته شود .

  5. عدم تخته پوشی :در بکار بردن متریال داربست خست به خرج ندهید .کاملا سطح محل کار را با تخته مناسب بپوشانید .

 

داربستهای معلق Suspended scaffold

1.        قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

2.       حتما از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

3.      از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

4.       کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

5.      تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

6.       از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

7.      استفاده از سیستم PFAS برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .

8.مطمئن شويد که تمامی تجهيزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده وبه سيم ارت مجهز باشند.

۹.از قرار دادن مواد آتش گير وقابل اشتعال مانند بنزين روی داربست معلق خودداری کنيد .

۱۰.برای افزايش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پايه ،جعبه و...نايستيد .

۱۱.وزنه های تعادلی داربست معلق بايستی بيشتر از ماکزيمم وزن داربست باشد .

۱۲.کابلها وسيم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودکش و... جدا خودداری کنيد .

۱۳.ترمز ايمنی داربست معلق راهميشه قبل کار بازديد کنيد.

۱۴.سيستم PFAS بايد به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق !!

 

 

 

حرکت دادن داربست Moving scaffold:

1.        هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2.       از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3.      سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .

4.       جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5.      از قسمت پایین داربست هل دهید .

 

 

مهمترین نکات ایمنی برای استفاده ایمن از داربست :

1.        داربست توسط فرد ماهر و مجرب طراحی ،اجرا وبازرسی شود .supervision competent person

2.       نفرات دوره آموزش ایمنی work at height safety  را گذرانده باشند .

3.      از base plate ,sole plate  حتما استفاده شود وسطح محل استقرار داربست تراز باشد .

4.       از مهارهای چپ وراست brace  برای استحکام داربست استفاده نمایید .

5.      سطح محل کار platform کاملا تخته پوش  وتراز شود .

6.       تمامی لوله های داربست توسط بستهای مناسب محکم شوند .

7.      راههای دسترسی ایمن وباز درنظر گرفته شود (نردبان ladder وراه پله ،رمپ و... )

8.      حفاظها و نرده های محافظ در ارتفاعهای معین نصب شوند .

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
Mohammmadreza Moeinfar

Dear Mr. Rahiminejad Thanks a lot for your good information regarding HSE which input in your web or send to Google group. Before you put some information regarding to 70 items of safe scaffolding but now there is not in your web. would you please help to find that? or send me. Appreciated M.R.Moeinfar