قانون حق دانستن right-To- Know Regulation OSHA

شما این حق را دارید که در مورد خطرات موجود در محل کارتان، به کارفرمایتان یا OSHA آگاهی و اخطار دهید. شما می توانید از OSHA بخواهید که نامتان را فاش نکند.

@i شما این حق را دارید که اگر مطمئن هستید در محل کارتان شرایط غیرایمن و ناسالمی وجود دارد، درخواست یک بازرسی از طرف OSHA بکنید. شما یا نماینده تان، می توانید در بازرسی شرکت نمایید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

@i در صورتی که در یک فرصت سی روزه بعد از اخطارتان، کارفرمایتان شرایط ایمن و سالمی را مهیا نکرد و یا در جهت اعطای حقوق مورد نظر OSHA عمل نکرد، می توانید به OSHA شکایت کرده و تشکیل پرونده نمایید.

@i شما این حق را دارید، احضاریه هایی را که از طرف OSHA به کارفرمایتان ارسال می شود، ملاحظه نمایید. کارفرمای شما موظف است احضاریه ها را درکلیه اماکن مربوطه و یا نزدیک به اماکنی که در آنها از قوانین مربوط به ایمن سازی محوطه کاری تخلف شده، منتشر نماید.

@i کارفرمای شما باید خطرات موجود در محل کاررا تا تاریخهای مشخص شده در متن احضاریه اصلاح کرده و باید تضمین کند که این خطرات کاهش یافته و یا برطرف شده اند.

@i شما این حق را دارید که رونوشتهایی(کپی) از سوابق درمانی و یا مدارکی مبنی بر در معرض مواد یا شرایط جسمانی مضر و سمی بودن، داشته باشید.

@i کارفرمای شما موظف است که این اطلاعیه را در محل کارتان توزیع کند.

توضیح:

مصوبه ایمنی و بهداشت شغلی(Occupational Safety & Health Act of 1970: OSHAct) در سال 1970 شرایط سالم کاری را برای مردان و زنان در حال کار در سراسر کشور(ایالات متحده) تضمین می کند. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، زیر نظر سازمان(وزارت) دولتی کار امریکا، مسؤول ارشد اجرای OSHAct می باشد. حقوقی که در بالا ذکر شدند، ممکن است شرایط و تفاصیل ویژه خود را داشته باشند. برای انجام شکایت و تشکیل پرونده، فوراً گزارش کنید و یا از اداره مرکزی OSHA در بوستون و یا نزدیکترین اداره OSHA، مشاوره، نظر و یاری بخواهید...

برای تشکیل پرونده بصورت آنلاین، برای شکایات یا اخذ اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های فدرال و ایالتی از سایت اینترنتی OSHA در www.osha.gov بازدید کنید. اگر محل کار شما در ایالتی می باشد که در حال قرار گرفتن تحت پوشش مصوبه OSHA است، کارفرمایتان باید اطلاعیه ای معادل و هماهنگ با این پوستر را در میان پرسنل خود توزیع نماید.

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
نيلوفر

سلام دقيقا اين توصيه در دفترچه راهنمای شغل کانادا هم نوشته شده آنهم در کشوری مهاجر پذیر این میزان اطلاع رسانی برای من بسیار جالب بود .