فونداسیون داربست
• زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد
• از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود .
• موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .
• در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

ابعادsoleplate
1. در زمین های سفت وسخت 500*225*35 میلیمتر
2. در زمین های نرم 765*225*35 میلیمتر
3. ابعاداستاندارد 1055*225*35 میلیمتر
• زیر sole plate نباید از بلوک ،الوار شکسته ، بشکه استفاده کرد
• در زمین های شیبدار بایدبه صورت پله ای زمین کنده شده و base &sole plate بکار رود.
• Base plate باید زیر تمام استاندارد ها گذاشته شود
• Sole plate باید زیر تمام base plate ها گذاشته شود مگر سطح آهنی وبتنی سفت باشد .

اتصالات بین لو له ها:
برای اتصال دو لو له در کنار یکدیگر از sleeve coupler استفاده میشود که حتما باید دارای مغزی داخل بوده و توسط پیچ و مهره کاملا سفت شود
Ledger ها نباید بیش از 50 میلیمتر از کوپلر بیرون زدگی داشته باشند.
فاصله عمودی بین دو ledger 2 متر است
برای اتصال دو ledger از sleeve coupler استفاده میشود .از joint pin نباید استفاده نمود.
نکته :بستهای بازاویه قائم برای تحمل بار مناسب هستند وبستهای گردان برای تحمل بار مناسب نیستند
قرنیز toe –board
برای جلوگیری از سقوط اشیا واجسام در لبه platform نصب میشود که حداقل ارتفاع آن 150 mm می باشد.
نکته :
حداکثر بیرون زدگی تخته کار 150mm و حداقل آن 50 mm می باشد.
نردبان
1. حداکثر فاصله عمودی نردبان 9 متر است .
2. انتهای نردبان از سطح کار باید 1 متر بالاتر باشد.
3. نردبان از پایین وبالا کاملا بسته و محکم شده باشد تا سر نخورد .
4. زاویه مناسب برای نردبان 75 درجه می باشد .
5. نردبانهای بلند باید در قسمت وسط توسط مهار محکم شوند .(نردبان تاب نیاورد )
6. نردبان آلومینیومی ونردبان چوبی بایستی سالم باشند .

/ 0 نظر / 15 بازدید